Phone: +81 78 685 0250     Email: service@techno-marine.co.jp

SHIP & PLANT

MARINE DIESEL ENGINE

Akasaka, Akasaka – Mitsubishi(UE), Daihatsu, Fuji, Hanshin,
Hitachi, Ito, Kobe – Mitsubishi(UE), Kubota, Makita, Mitsubishi(MHI),
Mitsui-Deutz, Niigata, Nippatsu, IHI Sulzer, Sumitomo(SHI),
Ube, Yanmar

M.A.N. – B&W Japanese licensee :
Hanshin-Kawasaki, Hitachi, Kawasaki, Makita-Mitsui, Mitsui,

PIELSTICK Japanese licensee :
DU(ex. IHI), JFE(ex. NKK), Niigata

AIR COMPRESSOR

Matsubara, Sanwa, Suction Gas Engine, Tanabe,
Teikoku-Hamworthy, Yanmar

BOILER / INCINERATOR

Gadelius, Hada, Miura, Nishida, Osaka Boiler, Sasakura,
Sunflame, Takuma, Tortoise, Volcano

DECK MACHINERY

Fukushima, IHI, Kawasaki(KHI), Kayaba(KYB), Kubota,
MacGregor, Mitsubishi(MHI), Nippon Pusnes, Shinko,
Tokyo Kikai, Tsuji, Uchida-Rexroth, Yamax(ex. Yamamoto Iron Works),
Yutani

ELECTRICAL / CONTROL

Azbil, Danfoss, Fuji Electric, Idec(Izumi), Kokosha, Maroll,
Misuzu, Mitsubishi Electric, Mori Denki, Nishishiba Electric,
Oki, Omron, Rika Denki, Sanshin Senpaku Dengu,
Shinko Electric, Sumitomo Precision, Terasaki, Toshiba,
Utsunomiya Electric, Uzushio Electric, Yamatake-Honeywell

FRESH WATER GENERATOR

Sasakura Engineering, Miura

MEASURING INSTRUMENT / AUTOMATION

Fuji Electric, Kuramoto Instrument, Meiyo Electric, Mitsubishi Electric,
Musashino, Nagano Keiki, Nakakita Seisakusho, Nabtesco,
Nippon Electric Instrument(NEI), Nitto Seiko, Nunotani, Saginomiya,
Shimazu Seisakusho, Taiyo Electric, Tokyo Keiki, Tokyo Keiso,
Utsuki Keiki, Yamatake Honeywell, Yokogawa-Hokushin

NAUTICAL EQUIPMENT

Anritsu, Furuno, Japan Radio Co.(JRC), Kyoritsu, Nunotani,
Sakae Senpaku, Tokyo Keiki

OIL PURIFIER / SEPARATOR / FILTER

Ameroid, Alfa Laval, Fuji Filter, Kanagawa Kiki, Mitsubishi Kakoki,
Niikura, Nihon Seiki, Sasakura, Taiko Kikai, Taisei, Tomoe

PUMP

Daito, Ebara, Fujita, Ishii, Ishikura, Kosaka Laboratory,
Teikoku, Heishin, Naniwa, Sanko Engineering, Shinko,
Taiko Kikai, Teikoku Machinery

REFRIGERATOR / AIR CONDITIONER

Carrier, Daikin, Maekawa, Mitsubishi, Nissin, Namirei-Showa,
Rotasco, Sabroe, Toyo, Ushio

STERN ARRANGEMENT / PROPELLER

Eagle, Kamome, Kobelco, Hanshin, Mikado, Nakashima, Niigata

TURBO CHARGER

ABB, BBC, IHI(Turbo Systems United), Mitsubishi(MET), Niigata-Napier

* For other brand’s equipment or spares which are not stated above,
please do not hesitate to ask us for quotation because our actual scope
of supply is not limited to those described above.