Mail     Phone: +81 78 685 0250

INDUSTRIAL MACHINERY

We supply JAPAN MADE machineries and the spare parts to overseas power plants.

From the 4 big processes of detections of [Temperature][Pressure]
[Flow][Level], to control, supervising, measurement, analysis,
operation of the targeted equipment, we supply JAPAN MADE
machineries and the spare parts to overseas power plants.
We also follow up for our various supplied machineries from trial run,
periodic maintenance/inspection to repair of machinery/spare parts.

     

MAKERS

 • MARINE DIESEL ENGINE

  • AKASAKA
  • HANSHIN
  • DAIHATSU
  • HITACHI
  • KUBOTA
  • NIPPATSU
  • NIIGATA
  • IHI SULZER
  • UBE
  • KOBE-MITSUBISHI(UE)
  • AKASAKA-C(UE)
  • ITO
  • MAKITA
  • MITSUI-DEUTZ
  • MITSUBISHI(MHI)
  • SUMITOMO(SHI)
  • FUJI DIESEL
  • YANMAR
  • J-ENG
 • M.A.N. B&W Japanese licensee :

  • HANSHIN-KAWASAKI
  • HITACHI
  • MAKITA-MITSUI
  • MITSUI
  • KAWASAKI
  • MITSUBISHI
 • PIELSTICK Japanese licensee :

  • JFE(ex. NKK)
  • DU(ex. IHI)
  • NIIGATA

 • ELECTRICAL / CONTROL

  • AZBIL
  • IDEC(Izumi)
  • TERASAKI
  • DANFOSS
  • OKI
  • RIKA DENKI
  • KOKOSHA
  • MUSASHINO
  • NAKAKITA
  • SAGINOMIYA
  • MITSUBISHI-ELECTRIC
  • SUMITOMO PRECISION
  • UTSUMOMIYA ELECTRIC
  • UZUSHIO ELECTRIC
  • SANSHIN SENPAKU DENGU
  • FUJI ELECTRIC
  • SHINKO ELECTRIC
  • NISHISHIBA ELECTRIC
  • YOKOGAWA-HOKUSHIN
  • YAMATAKE-HONEYWELL
  • MISUZU
  • OMRON
  • MAROL
  • TAIYO
  • TOSHIBA
  • NABCO
  • MEIYO
  • NAGANO
  • TOKYOKEISO
  • TOKYO-KEIKI

 • AIR COMPRESSOR

  • TANABE
  • YANMAR
  • MATSUBARA
  • SANWA
  • IHI
  • SUCTION GAS ENGINE
  • TEIKOKU-HAMWORTHY

 • BOILER / EXHAUST GAS ECONOMIZER / INCINERATOR

  • MIURA
  • NISHIDA
  • GADELIUS
  • VOLCANO
  • SUNFLAME
  • TORTOISE
  • OSAKA BOILER
  • TAKUMA
  • KAWASAKI
  • HADA
  • SASAKURA

 • DECK MACHINERY

  • FUKUSHIMA
  • KAYABA(KYB)
  • MACGREGOR
  • KUBOTA
  • TOKYO KIKAI
  • TSUJI
  • EBARA
  • NIPPON PUSNES
  • UCHIDA-REXROTH
  • YAMAX(ex. YAMAMOTO IRON WORKS)
  • MITSUBISHI(MHI)
  • IHI
  • KAWASAKI(KHI)
  • SHINKO
  • YUTANI
  • JAPAN STEEL
  • MANABE
  • TUBAKIMOTO

 • OIL PURIFIER SEPARATOR FILTER

  • MITSUBISHI KAKOKI
  • ALFA LAVAL
  • NIIGATA
  • KANAGAWA KIKI
  • TAIKO KIKAI
  • TOMOE(SHARPLES)
  • AMEROID
  • SASAKURA
  • NIHON SEIKI
  • TAISEI
  • FUJI FILTER

 • NAUTICAL EQUIPMENT

  • ANRITSU
  • JRC
  • FURUNO
  • Japan Radio Co.(JRC)
  • TOKYO KEIKI(TOKIMEC)
  • KYORITSU
  • NUNOTANI

 • MEASURING INSTRUMENT / AUTOMATION

  • FUJI ELECTRIC
  • MEIYO ELECTRIC
  • MUSASHINO
  • NITTO SEIKO
  • TOKYO KEIKI
  • UTSUKI KEIKI
  • MITSUBISHI ELECTRIC
  • YOKOGAWA-HOKUSHIN
  • NIPPON ELECTRIC INSTRUMENT(NEI)
  • NAKAKITA SEISAKUSHO
  • KURAMOTO INSTRUMENT
  • YAMATAKE HONEYWELL
  • SHIMAZU SEISAKUSHO
  • NAGANO KEIKI
  • NABTESCO
  • NUNOTANI
  • SAGINOMIYA
  • TAIYO ELECTRIC

 • FRESH WATER GENERATOR

  • SASAKURA ENGINEERING
  • MIURA
  • ALFALAVAL

 • PUMP

  • DAITO
  • FUJITA
  • ISHIKURA
  • TEIKOKU
  • SHINKO
  • SANKO ENGINEERING
  • KOSAKA LABORATORY
  • TEIKOKU MACHINERY
  • EBARA
  • ISHII
  • NANIWA
  • HEISHIN
  • TAIKO KIKAI

 • TURBO CHARGER

  • ABB
  • BBC
  • NIIGATA-NAPIER
  • MITSUBISH(MET)
  • MAN(NA)
  • IHI(TURBO SYSTEMS UNITED)

 • REFRIGERATOR AIR CONDITIONER

  • DAIKIN
  • NAMIREI-SHOWA
  • MITSUBISHI
  • ROTASCO
  • HASEGAWA
  • USHIO
  • NISSHIN
  • SABROE
  • CARRIER
  • MAEKAWA
  • TOYO

 • STERN ARRANGEMENT / PROPELLER

  • EAGLE
  • KOBELCO
  • MIKADO
  • NIIGATA
  • KAMOME
  • HANSHIN
  • NAKASHIMA

 • WIRE ROPE for Gantry Crane and RTG

  • TESAC-SHINKO
  • TOKYO ROPE

 • MOTOR

  • FUJI ELECTRIC
  • YASKAWA
  • FUJI ELECTRIC WORKS
  • FUJII SEIMITSU
  • NIDEC
  • HITACHI
  • SUMITOMO
  • ORIENTAL